Ochrana dat

V této směrnici o ochraně osobních údajů od společnosti TSF Transport GmbH je popsáno, jak společnost TSF Transport GmbH se sídlem v Großendorf 92, 4551 Ried im Traunkreis shromažďuje a zpracovává údaje o vás, když navštívíte náš web. Dalším používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s tímto prohlášením.

Ochrana dat

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Naše webové stránky lze obvykle použít bez poskytnutí osobních údajů. Pokud se na našem webu shromažďují osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se to vždy, pokud je to možné, na bázi dobrovolnosti.

Koordinátor ochrany osobních údajů

Našeho koordinátora ochrany osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

TSF Transport GmbH
z.H. Datenschutzkoordinator
Großendorf 92
4551 Ried im Traunkreis
Telefon:+43-7588-20301680
E-Mail: buchung@tsf-ferries.com

Zpracovatel, příjemce

Vaše osobní údaje zpracováváme s podporou smluvních zpracovatelů, kteří nás podporují při poskytování služeb (např. Webhosting, služba zasílání e-mailových zpravodajů).

 • GO.WEST Communications GmbH
 • Hetzner Online GmbH
 • Softwarové inženýrství xLab
 • Cloudflare, Inc
 • CleverReach
 • Google

Tito zpracovatelé jsou povinni přísně chránit vaše osobní údaje a nemohou zpracovávat vaše osobní údaje za jiným účelem než za účelem poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje budou předány pouze typickým poskytovatelům ekonomických služeb, jako jsou banky (v případě převodů k vám), daňoví poradci (pokud se objeví v našem účetnictví), poskytovatelé přepravních služeb (v případě odeslání k Vám) atd.

• Individuální seznam

Kontaktní formulář

Po odeslání kontaktního formuláře budou osobní údaje, které jste zadali, zpracovány odpovědnou osobou podle zákona o ochraně osobních údajů za účelem zpracování vaší žádosti na základě vašeho souhlasu uděleného odesláním formuláře.

K poskytování osobních údajů neexistuje právní ani smluvní povinnost. Pokud jej neposkytnete, jednoduše to znamená, že svůj požadavek neodesíláte a my jej nemůžeme zpracovat.

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do doby odvolání.

Údaje budou dále zpracovány, což je kompatibilní s původním účelem zpracování, na stejném právním základě, pokud nevznesete námitku. V tomto případě jsou údaje předány poskytovateli přepravních služeb.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu prostřednictvím písemného oznámení. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou zpracovávány pro účely přímé reklamy.

E-mailový zpravodaj

Zaškrtnutím políčka souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které jste zadali za účelem informování o nabídkách a novinkách prostřednictvím e-mailového zpravodaje osobou odpovědnou za ochranu údajů, dokud neodvoláte svůj souhlas nebo námitku.

Pro poskytování osobních údajů neexistuje právní ani smluvní povinnost. Jediným důsledkem nesouhlasu je, že neobdržíte e-mailový zpravodaj.

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailovém zpravodaji, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Stejným způsobem můžete také vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou zpracovávány pro účely přímé reklamy ve formě e-mailového zpravodaje.

Soubory cookie

Tato stránka používá cookies. Díky cookies jsou webové stránky pro uživatele uživatelsky přívětivější a efektivnější. Cookie je malý textový soubor, který se používá k ukládání informací. Při návštěvě webové stránky může webová stránka umístit cookie do počítače návštěvníka webové stránky. Pokud uživatel navštíví web znovu později, může web přečíst data z dříve uloženého souboru cookie, a tak např. určit, zda uživatel navštívil web již dříve a o které oblasti webu se konkrétně zajímal.

Více informací o cookies najdete na německé Wikipedii.

Změňte nastavení souborů cookie

Způsob, jakým webový prohlížeč zpracovává cookies, které cookies jsou povoleny nebo odmítnuty, může uživatel určit v nastavení webového prohlížeče. Přesné umístění těchto nastavení závisí na příslušném webovém prohlížeči. Podrobné informace o tom lze vyvolat pomocí funkce nápovědy příslušného webového prohlížeče.

Pokud je používání cookies omezeno, je možné, že již nebude možné využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu.

Soubor protokolu serveru

Tento web zpracovává následující osobní údaje v souboru protokolu na serveru (viz. kombinovaný formát protokolu) za účelem sledování technické funkce a zvýšení provozní bezpečnosti webového serveru na základě převládajícího oprávněného zájmu odpovědné osoby:

 • IP adresa
 • časové razítko
 • zobrazený obsah
 • odkazující stránka
 • Identifikace prohlížeče

Tyto údaje jsou uloženy pouze dočasně po dobu 10 dnů. Data budou poté automaticky odstraněna.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LCC („Google“) na právním základě převládajícího oprávněného zájmu (analýza využití webových stránek). Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů o objednávce.

Při návštěvě našich webových stránek se používá software k navázání spojení se servery Google a data se přenášejí na servery Google, z nichž některé se nacházejí v USA. Google Analytics také používá cookies k ukládání informací o uživateli webových stránek a k analýze používání webových stránek uživatelem webových stránek.

Tato webová stránka používá funkci „anonymizace IP“. To znamená, že vaše IP adresa bude předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a tedy anonymizována. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenáší na server Google v USA a tam je zkrácena.

Podle Google Google použije shromážděné údaje k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.

Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google.

Podrobné informace o zacházení s uživatelskými údaji pomocí Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Google nebo Google Analytics.

Deaktivujte Google Analytics

Sběru vašich uživatelských dat na našem webu můžete obecně zabránit nastavením „Nesledovat“ ve vašem webovém prohlížeči. Naše webové stránky zohledňují signál „Nesledovat“, který váš webový prohlížeč poté odešle na všechny webové stránky.

Obecně můžete zabránit Google Analytics ve shromažďování vašich uživatelských dat na všech webových stránkách stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem.

Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas nebo s vámi uzavřená smlouva, máte také právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat jakýkoli souhlas, který jste dali se zpracováním vašich osobních údajů. Zákonnost zpracování osobních údajů až do okamžiku zrušení není tímto zrušením ovlivněna.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímé pošty. V případě námitky nebudou vaše osobní údaje nadále zpracovávány pro účely přímé reklamy.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at).