Ochrona danych osobowych

Niniejsze wytyczne dotyczące ochrony danych od TSF Transport GmbH opisują, w jaki sposób TSF Transport GmbH z siedzibą w Großendorf 92, 4551 Ried im Traunkreis zbiera i przetwarza dane o Tobie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszym oświadczeniem.

Ochrona danych osobowych

Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy z najwyższym priorytetem. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. 

Korzystanie z naszego serwisu jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności, jak tylko to możliwe.

Koordynacja ochrony danych osobowych

Nasz koordynator ds. ochrony danych osobowych jest dostepny pod poniższym odresem:

TSF Transport GmbH
z.H. Datenschutzkoordinator
Großendorf 92
4551 Ried im Traunkreis
Telefon:+43-7588-20301680
E-Mail: buchung@tsf-ferries.com

Opracowywanie zleceń, otrzymywanie zleceń

Twoje dane osobowe przetwarzamy przy wsparciu podmiotów przetwarzających, które wspierają nas w świadczeniu usług (np. Hosting, usługa wysyłki biuletynów e-mail).

 • GO.WEST Communications GmbH
 • Hetzner Online GmbH
 • xLab Software Engineering
 • Cloudflare, Inc
 • CleverReach
 • Google

Te podmioty przetwarzające są zobowiązane do ścisłej ochrony Twoich danych osobowych i nie mogą przetwarzać Twoich danych osobowych w żadnym innym celu niż świadczenie naszych usług.

Twoje dane osobowe będą przekazywane tylko typowym dostawcom usług ekonomicznych, takim jak banki (w przypadku przelewów do Ciebie), doradcy podatkowi (jeśli pojawiają się w naszej księgowości), dostawcy usług spedycyjnych (w przypadku wysyłki do Ciebie), etc.

 • lista indywidualna

Formularz kontaktowy

Po przesłaniu formularza kontaktowego podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez osobę odpowiedzialną na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych w celu obsługi Twojego zapytania na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wysłanie formularza.

Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Brak podania danych oznacza, że nie jesteśmy w stanie przegotować odpowiedzi.

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w drodze pisemnego powiadomienia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.
Dane będą dalej przetwarzane, co jest zgodne z pierwotnym celem przetwarzania, na tej samej podstawie prawnej, bez możliwości wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku dane są przekazywane firmie kurierskiej.

Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego poprzez pisemne powiadomienie. W przypadku wycofania zgody, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu bezpośredniej korespondencji.

newsletter e-mailowy

Zaznaczając checkbox wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych w celu informowania Cię o ofertach i nowościach za pośrednictwem newslettera e-mailowego przez osobę odpowiedzialną za ochronę danych do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Jedyną konsekwencją braku zgody jest to, że nie będziesz otrzymywać biuletynu e-mail.

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez pisemne powiadomienie lub poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji w biuletynie e-mail, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do jej odwołania.

W ten sam sposób możesz również odwołać prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej. Jeżeli wniesiesz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej w postaci newslettera e-mail.

Pliki cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie sprawiają, że strony internetowe są bardziej przyjazne dla użytkownika i wydajniejsze dla użytkownika. Plik cookie to mały plik tekstowy, który służy do przechowywania informacji. Odwiedzając witrynę internetową, witryna może umieścić plik cookie na komputerze osoby odwiedzającej witrynę. Jeżeli użytkownik odwiedzi serwis później, serwis może odczytać dane z wcześniej zapisanego pliku cookie i tak np. ustalenia, czy użytkownik odwiedzał już wcześniej serwis i którymi obszarami serwisu był szczególnie zainteresowany.
Na stronie Wikipedia znajdziesz dodatkowe informacje odnośnie plików cookie  Thema Cookies.

Zmień ustawienia plików cookie

W jaki sposób przeglądarka internetowa obsługuje pliki cookie, które pliki cookie są dozwolone lub odrzucane, użytkownik może określić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dokładna lokalizacja tych ustawień zależy od odpowiedniej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać za pomocą funkcji pomocy odpowiedniej przeglądarki internetowej.

W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie możliwe jest, że nie wszystkie funkcje tej witryny będą mogły być w pełni wykorzystane.

Pliki dziennika na serwerze

Ta strona internetowa przetwarza następujące dane osobowe w pliku dziennika na serwerze w celu monitorowania funkcji technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa pracy serwera WWW na podstawie przeważającego prawnie uzasadnionego interesu osoby odpowiedzialnej (techniczne środki bezpieczeństwa, zobacz Combined Log Format):

 • IP-Adres
 • oznaczenie czasu
 • wywołana treść
 • strony odsyłające 
 • identyfikator przeglądarki internetowej

Dane te są przechowywane tylko tymczasowo przez okres 10 dni. Po tym czasie dane są automatycznie usuwane.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LCC („Google”) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (analiza korzystania ze strony internetowej). Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zamówienia.

Podczas odwiedzania naszej witryny oprogramowanie jest używane do nawiązywania połączenia z serwerami Google, a dane są przesyłane do serwerów Google, z których niektóre znajdują się w USA. Google Analytics wykorzystuje również pliki cookies do przechowywania informacji o użytkowniku serwisu oraz do analizy korzystania z serwisu przez użytkownika serwisu.

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „anonimizacji IP”. W rezultacie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tym samym zanonimizowany. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach.

Według Google, Google będzie wykorzystywać zebrane dane do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu..

Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.
Szczegółowe informacje o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w Datenschutzerklärung von Google jak również w Google Analytics.

Wyłącza Google Analytics

Możesz generlanie  uniemożliwić zbieranie danych przez naszą stronę internetową, ustawiając „Do Not Track“ w Twojej przeglądarce internetowej. Nasza strona internetowa rozpozna ustawieni „Do Not Track“ twojej przeglądarki.

Zasadniczo można zapobiec gromadzeniu danych użytkownika przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, klikając poniższy link: Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Twoje prawa

Masz prawo do informacji, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda lub zawarta z Tobą umowa, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką wyraziłeś na przetwarzanie swoich danych osobowych. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu odwołania.

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej. W przypadku wniesienia sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at).