Najważniejsze informacje

Użyteczne informacje

Przejdź do sekcji FAQ’s i znajdź najważniejsze informacje dla nowych klientów, infomacje o rezerwacjach oraz infomracje o transportach specjalnych. Możesz łatwo sprawdzić aktualną sytuację na kanle La Manche w kategorii Wiadomości. W sekcji Usługi Alarmowe znajdziesz wszystkie informacje o naszym serwisie 24-godzinnym, który służy pomocą w przypadku krotkoterminowych i szybkich zmian w rezerwacjach a także w przypadku wszelkich problemów, które mogą pojawić się poza godzinami pracy.

Wszystkie informacje i dane kontaktowe naszego serwisu 24-godzinnego można również znaleźć w sekcji Emergency Service. Nasz serwis 24/godzinny chętnie pomoże Tobie poza godzinami pracy w przypoadku problemów, takich jak zmiana rezerwacji krtkoterminowej, anulowanie rezerwacji lub podobnych problemów w jezyku angielskim bądź nemieckim.

FAQ / Najczęściej zadawane pytania

Portbase

Aktualności

Serwis 24 godzinny

BAF

Dopłata w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji...

Brexit

Covid-19(Corona-Virus)

Important new regulations Covid19 from 29/10/20 for entry to...

Corona Einreisedokumente

Tutaj znajdziesz najważniejsze infomracje o swoich rezerwacjach, naszym serwisie 24-godzinnym i aktualnej sytuacji drogowej.