Important new regulations Covid19 from 29/10/20 for entry to England

EXS Declaration Request Form

EXS Declaration Request Form

Reisepass

Vstupní požadavky pro Velkou Británii

Vážení zákazníci,

rádi bychom vám připomněli, že pro trajektové spojení do nebo z Anglie budete potřebovat následující celní položky:

Od 1. ledna 2022 musí být službou S&S GB odesláno souhrnné oznámení o vstupu (ENS) pro zboží, které má být dovezeno do nebo přes Spojené království.

Od 1. října 2021 již nebude většina evropských, EWR- a švýcarských průkazů totožnosti přijímána jako platné cestovní doklady pro vstup do Velké Británie. Po tomto datu budete muset použít cestovní pas.

Pamatujte, že bezproblémovou přepravu lze zaručit pouze při dodržení výše uvedených pokynů.

Mnohokrát děkujeme

Váš TSF TEAM

Einreisebestimmungen für Großbritannien

Sehr geehrte Kunden,

wir möchten Sie höflich daran erinnern, dass Sie bei Fährverbindungen nach oder von England folgende zollspezifische Dinge benötigen:

Ab dem 1. Januar 2022 muss für Waren, die nach Großbritannien eingeführt oder durch Großbritannien durchgeführt werden sollen, eine Entry Summary (ENS) Anmeldung beim S&S GB Service eingereicht werden.

Ab dem 1. Oktober 2021 werden die meisten EU-, EWR- und Schweizer Personalausweise nicht mehr als gültiges Reisedokument für die Einreise nach Großbritannien akzeptiert. Sie müssen dann einen Reisepass verwenden.

Bitte beachten Sie, dass eine reibungslose Verschiffung nur unter Einhaltung dieser Punkte gewährleistet werden kann.

Vielen Dank

Ihr TSF-TEAM

Cestovní doklady pro vstup do Velké Británie

Od 1. října 2021 již nebudou průkazy totožnosti z EU, EHP a Švýcarska uznávány jako cestovní doklady pro vstup do Spojeného království. Z tohoto pravidla existují následující výjimky:

Máte status "Settled" oder "Pre-settled" - „vyřízeno“ nebo „před-vyřízeno“ v rámci schématu vypořádání EU.

O režim vypořádání v EU jste požádali do 30. června 2021, ale rozhodnutí stále čeká na vyřízení.

Máte rodinné povolení k pobytu v systému vyrovnání EU.

Máte pracovní povolení jako přeshraniční dojíždějící.

Jste hostem v kontextu S2 ve zdravotnictví.

Jste občanem Švýcarska a máte vízum pro poskytovatele služeb ze Švýcarska.

Ve výše uvedených případech můžete i nadále používat svůj národní občanský průkaz pro vstup do Spojeného království nejméně do 31. prosince 2025.

Reisedokumente für die Einreise in das Vereinigte Königreich

Ab dem 1. Oktober 2021 werden Personalausweise der EU, des EWR und aus der Schweiz nicht mehr als Reisedokumente für die Einreise in das Vereinigte Königreich anerkannt. Für diese Regelung bestehen folgende Ausnahmen:

In den oben genannten Fällen können Sie für die Einreise in das Vereinigte Königreich bis mindestens 31. Dezember 2025 weiterhin Ihren nationalen Personalausweis verwenden.

New Essential Government Regulation

***** IMPORTANT REQUIREMENT *****
 
Essential information to enter the UK
 
The United Kingdom is taking steps to help stop the spread of COVID-19.

 

  1. To protect your health and others’, everyone must complete an online passenger locator form before arrival in the United Kingdom.
  2. You may be required to self-isolate for 14 days on arrival. Check the exempt countries list immediately before you travel as this list can change at short notice.
  3. It is a legal requirement that you wear a face covering on public transport in the UK.
  4. Failure to comply with the above measures is a criminal offence and you could be fined. Please visit www.gov.uk/uk-border-control for detailed public health advice and requirements for entering the UK.The above is an important requirement from the Department for Transport (DfT)