Dartford Tunnel

Dartfordský tunel

  • Křížení nebo podjíždění Temže s dodávkami nebo kamiony východně od Londýna se nazývá Dartford Crossing nebo Dartfordský tunel.
  • Tento přejezd nebo podjíždění se skládá ze 2 tunelů a „mostu královny Alžběty II.“. Most a tunely propojují jižní břeh se severním břehem.
  • Dartford Crossing je poslední křižovatka na Temži před jejím vyústěním do Severního moře.

Cenová kalkulace tunelu Dartford

Cena Dartford Crossing

Nákladní vozidlo o délce 10 až 20 metrů (jedna cesta)                    15,00 EUR / za cestu

Vezměte prosím na vědomí, že my pro Váš přejezd vložíme SPZ vašeho vozidla a na každý využitý přejezd vám následně vystavíme fakturu.

 

Všechny ceny zůstávají platné na základě současných tarifů, až do konce platnosti. Změny cen provozovatele tunelu a změny diverzních vedlejších nákladů vyhrazeny. Všechny ceny jsou platné pro jeden směr, pokud není uvedeno jinak.

No-show - (nepoužití nebo pozdní zrušení nepoužitého trajektu) účtujeme dle vynaložených nákladů a k tomu ještě paušální poplatek ve výši 25 EUR za každý jednotlivý případ.

Každý přívěs musí mít při naložení upevňovací oka.