Störebelt Brücke

Die Storebælt Brücke

  • Most o długości 18 km łączy wschodnią i zachodnią Danię.
  • Most przecina Wielki Bełt.
  • Po moście można jeździć przez całą dobę przez cały rok, zarówno samochodami ciężarowymi, jak i dostawczymi.

Cennik za Störebelt Brücke

Cena za przejazd mostem Störebelt

Samochód ciężarowy do 10 m, w tym 1 kierowca             140,00 EUR

Samochód ciężarowy do 20 m, w tym 1 kierowca             190,00 EUR

Ciężarówki powyżej 20 m, w tym 1 kierowca                      257,00 EUR

 

Wszystkie ceny oparte na aktualnych taryfach, mogą ulec zmianie do momentu zawarcia ostatecznej umowy. Operator tunelu zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostosowania różnych kosztów dodatkowych. Wszystkie ceny za jedną podróż, chyba że zaznaczono inaczej!